Tıbbı Birimler
Uzmanlar, hastalık teşhislerini ve
"fayda-zarar ilişkisini gozeterek
belirlediği tedavilerini tum tıbbi
birilerde başarıyla"

Daha fazla bilgi..
Hekimler
Uzmanlar, bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri yakından izleyen,
konusunda deneyimli ve
uzmanlaşmış hekimlerle

Daha fazla bilgi..

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı
Çocukların okul çağı öncesi ve okul çağı döneminde bulunulan yaş gruplarına özel davranışsal, sözel, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri bulunmaktadır. Çocuklarda gelişim süreci; ebeveyn tutumlarından, çocuğun bireysel özelliklerinden, bulunulan sosyal çevre ve aile ortamından etkilenen bir süreçtir.
Çocuklar yetişkinler gibi içinde bulundukları sorun ve problemleri farkına varamazlar ve bunları, beklenti ve ihtiyaçlarını; duygusal ya da davranışsal tepkiler ile ebeveyn ya da içinde bulundukları sosyal çevrelerine yansıtırlar.
Çocuk danışmanlığı terapisi; çocuğun bu dışarıya yansıttığı davranış ve tepkilerin doğru algılanması ve oluşabilecek davranışsal ve duygusal sorunların önüne geçilmesini hedef alır.
Bu süreç aile ile birlikte sürdürülmekte, gerektiğinde okul ile iş birliği içerisinde olunmalıdır. Çocuğun bu gelişim sürecinde ailenin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, çocukları ile ilgili zorlandığı durumlar karşısında nasıl davranması ve çocuğun hangi alanda desteklenmesi gerektiği hakkında bilgi kazanılmaktadır.
Erken fark edilen duygusal ve davranışsal sorunlar için önlem almak; bu sürecin ilerlemesinde çok daha kolay olacak hem de yetişkinlikte olası başka yaşanacak psikolojik problemlerin önüne geçecektir.
• Duygusal/Davranışsal sorunlar
• Ağlama Nöbetleri
• Uyku Problemi
• Tuvalet Eğitimi
• Parmak Emme
• İçe Kapanıklık/Utangaçlık
• Ebeveyn boşanma sürecinde çocuğa danışmanlık
• Yemek Yeme Problemi
• Gelişim Problemleri
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)
• Yaygın gelişimsel bozukluk
• Korku/Kaygı
• Yalan söyleme
• Tik/Takıntı
• Saldırganlık/Vurma Davranışı
• Okul Korkusu/Fobisi
• Kardeş Kıskançlığı

Yorumlar...

  1. Doktorunuza SorunTüm Hakları Saklıdır.| © 2011 Uzmanlar Tıp Merkezi