Tıbbı Birimler
Uzmanlar, hastalık teşhislerini ve
"fayda-zarar ilişkisini gozeterek
belirlediği tedavilerini tum tıbbi
birilerde başarıyla"

Daha fazla bilgi..
Hekimler
Uzmanlar, bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri yakından izleyen,
konusunda deneyimli ve
uzmanlaşmış hekimlerle

Daha fazla bilgi..

Klinik Psikoloji

dilara
Uzm. Klinik Psikolog Dilara Akat

Özgeçmiş
İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini ‘Ebeveyn tutumlarının çocuğun oyundaki davranışlarına etkisi’ çalışma projesi ile bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, çeşitli rehabilitasyon ve anaokullarında stajlarını yaparak klinik gözlem ve uygulama becerisi kazanmıştır.
Lisans eğitiminden sonra Almanya/Bremen’de ‘Göçmenlerin uyum süreçleri ‘ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. GESUNDHEIT NORD KLINIKUM BREMEN-OST da Göçmen Türklere bireysel terapi ve grup çalışmaları yapmıştır.
Türkiye’ye döndükten sonra uzmanlığını yaparken S Konsept Danışmanlık Merkezinde 150 saatlik ‘Aile Danışmanlığı’ eğitimini (Süleyman Demirel Üniversitesi onaylı) tamamlamıştır. S Konsept Danışmanlık Merkezinin kurucusu Uzm. Pedagog Soner Koşan’ın yürüttüğü ‘Bilinçli Ebeveynler Sosyal Sorumluluk Projesinde’ görev almıştır. Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek’ten Oyun terapisi eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten Çözüm Odaklı Yaklaşım eğitimini almıştır.

Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Yrd. Doç. Dr. Vahdet Görmezden ‘Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini, Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan ‘Şema Terapi’ eğitimini almıştır.
2 yıl özel bir eğitim kurumunda çalışmış burada ebeveynlere seminerler düzenleyip aynı zamanda anaokulu ve ilkokul çağı çocukları ile kaygı, tuvalet alışkanlığı, beslenme problemleri, teknoloji bağımlılığı, uyku problemleri gibi erken dönem problemleri üzerine çalışıp ayrıca Burdon Dikkat testi, cümle tamamlama çalışması, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, OKHT(Okula Hazırlık Değerlendirme Testi), Koppitz İnsan Çizim Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Testi ve Sınıf içi sosyal uyumluluk envanterlerini uygulamıştır.
Danışmanlık merkezlerinde bireysel terapiler uygulamış ve Türk Psikologlar Derneğinden Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği -4 (WÇZÖ-IV) (Yeni Zekâ Testi) Eğitimini alıp Wisc-IV testinin uygulayıcısıdır.
ALS Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

İŞ TECRÜBELERİ
• Almanya / Bremen GESUNDHEIT NORD KLINIKUM BREMEN-OST (Ocak 2014-Nisan 2014) Lisans eğitiminden sonra Almanya/Bremende ‘Göçmenlerin uyum süreçleri ‘ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. GESUNDHEIT NORD KLINIKUM BREMEN-OST da Göçmen Türklere bireysel terapi ve grup çalışmaları yapmıştır.
• S Konsept danışmanlık merkezi-Bilinçli anneler okulu sosyal sorumluluk projesi (2014) S Konsept Danışmanlık Merkezinin kurucusu Uzm. Pedagog Soner Koşan’ın yürüttüğü ‘Bilinçli Ebeveynler Sosyal Sorumluluk Projesinde’ görev alıp okul çağı çocuklarının yaşadığı ortak problemler üzerine ebeveynlere seminerler vermiştir.
• Doğa Okulları (2015-2017) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde Klinik Psikolog olarak 2 yıl çalıştı. Rehberlik bölümünde ebeveynlere seminerler düzenleyerek anaokulu ve ilkokul çağı çocukları ile kaygı, tuvalet alışkanlığı, beslenme problemleri, teknoloji bağımlılığı, uyku problemleri gibi erken dönem problemleri üzerine çalışıp ayrıca Burdon Dikkat testi, cümle tamamlama çalışması, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, OKHT(Okula Hazırlık Değerlendirme Testi), Koppitz İnsan Çizim Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Testi ve Sınıf içi sosyal uyumluluk envanterlerini uyguladı.
• S Konsept danışmanlık merkezi- (2017) Wisc-4 (Çocuklar İçin Yeni Zekâ Testi) uygulayarak bireysel terapiler yapmıştır.
• Uzmanlar Tıp Merkezi- (2018 Mart-Halen) Şuan da çalışmalarına uzmanlar tıp merkezinde devam etmekte bireysel terapilerini yürütmektedir.

EĞİTİMLER
• Türk Psikologlar Derneği/ Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri), metropolitan

• Aile Danışmanlığı Eğitimi (Süleyman Demirel Üniversitesi Onaylı -450 saat)

• Oyun terapisi eğitimi-(Giriş)- Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek

• Çözüm odaklı yaklaşım eğitimi – Yrd.Doç.Dr. Nevin Dölek

• Türk Psikologlar derneği/WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ-IV (WÇZÖ-IV) EĞİTİMİ (Wisc-4 uygulayıcısı)

• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programı- Prof.Dr. Hakan Türkçapar- Yrd. Doç. Dr. Vahdet Görmez

• Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi-Dr. Alp Karaosmanoğlu

Yorumlar...


Tüm Hakları Saklıdır.| © 2011 Uzmanlar Tıp Merkezi